Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

21 Listopada 2023

Modernizacja ulic Krzemowej, Towarowej i Ciepłej w Ełku

Miasto Ełk podpisało umowę z wykonawcą na modernizację infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSSE), Podstrefy Ełk. Inwestycja będzie podzielona na 3 zakresy: przebudowę ulicy Krzemowej o długości ok. 395 m, przebudowę ulicy Towarowej o długości ok. 1480 m oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Ciepłej. Planowane zakończenie inwestycji to jesień 2025 r.

14 listopada została podpisana umowa z wykonawcą na poprawę i zmodernizowanie infrastruktury drogowej w Podstrefie Ełk w obszarze Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Środki zostaną przeznaczone na modernizację trzech dróg: Krzemowej, Towarowej i Ciepłej. Na tę inwestycję Miasto Ełk otrzymało dofinansowanie w wysokości 19 mln 139 tys. zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Przewidywana wartość inwestycji to 19 mln 530 tys. zł. Pozyskana kwota stanowi 98% dofinansowania.

1)  ul. Towarowa (ok. 1480 m), w ramach prac m.in:

·         przebudowa drogi wraz ze zmianą konstrukcji;

·         przebudowa infrastruktury technicznej w tym budowa oświetlenia;

·         budowa chodników i ścieżki rowerowej;

·         budowa parkingów na ok. 120 stanowisk postojowych wraz z drogą dojazdową,

·         budowa 2 zatok autobusowych,

·         przebudowa istniejących zjazdów,

·         przebudowa 3 skrzyżowań: Towarowa – Krzemowa, Towarowa -Towarowa, Towarowa – Strefowa,

·         przebudowa kanalizacji deszczowej z infrastrukturą towarzysząca (studnie, wpusty)

2)  ul. Krzemowa (ok. 395 m) - zakres prac to m.in.:

·         zmiana geometrii oraz konstrukcji jezdni;

·         wybudowanie oświetlenia ulicznego;

·         budowa ciągu pieszo-rowerowego asfaltowego;

·         budowa 2 zatok autobusowych.

·         przebudowa istniejących zjazdów,

·         przebudowa kanalizacji deszczowej

3)  ul. Ciepła - zakres prac: budowa ciągu pieszo-rowerowego, 

Dzięki inwestycji przedsiębiorcy oraz inwestorzy będą mieli lepszy dostęp do swoich firm i terenów inwestycyjnych. Do zaplanowanej w projekcie ul. Towarowej będzie wjazd tunelem pod torami, który jest budowany w ramach inwestycji Rail Baltica.

Przewidywany termin zakończenia prac to jesień 2025 roku.