Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Dostępność komunikacyjna

Komunikacja drogowa i kolejowa

Ełk jest ważnym węzłem komunikacyjnym: drogowym i kolejowym. Ełk w skali makroregionu jest znaczącym drogowym węzłem komunikacyjnym. Przez miasto przebiegają drogi krajowe: nr 16 do granicy z Litwą i droga krajowa nr 65 do granicy z Białorusią.

Odległości z Ełku do najbliższych dużych miast: Warszawa (230 km), Białystok (108 km), Olsztyn (151 km), Kaliningrad (191 km), Wilno (256 km), Kowno (179 km), Mińsk (387 km).

Przez Ełk przebiegają następujące linie kolejowe: nr 38 Białystok-Bartoszyce, nr 41 Ełk-Olecko, nr 219 Ełk-Olsztyn, nr 223 Ełk-Czerwonka.

Via Baltica i Rail Baltica

Przez miasto będą przebiegały dwie nowobudowane trasy komunikacyjne: drogowa "Via Baltica" oraz kolejowa "Rail Baltica".

Linia kolejowa Rail Baltica wraz z połączeniem drogowym Via Baltica są elementami transeuropejskiego korytarza transportowego łączącymi Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn oraz Helsinki. Linia Rail Baltica przeznaczona jest przede wszystkim do tranzytowego ruchu międzypaństwowego.

Via Baltica jako korytarz transportowy Warszawa – Budzisko, pełni rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. To fragment drogi międzynarodowej E67, częściowo zrealizowany jako droga ekspresowa z Warszawy do Tallinna biegnąca z Polski przez Litwę, Łotwę do Estonii. Częścią trasy Via Baltica będzie nowotworzona droga ekspresowa S-61, przebiegająca przez Ostrów Mazowiecka – Łomża – Ełk – Suwałki – Budzisko, która planowana jest do włączenia w ramach sieci TEN-T.

Przebieg trasy Rail Baltica przez Ełk jest ważnym rozwiązaniem w kwestii skomunikowania krajów nadbałtyckich z centralną Polską i resztą Europy.

Przejścia graniczne, porty lotnicze, porty morskie

Mocną stroną miasta jest również położenie na styku szlaków prowadzących do przejść granicznych. Od granicy z Litwą Ełk dzieli ok. 90 km (przejścia w Budzisku i Ogrodnikach) , z Białorusią 139 km (przejście w Kuźnicy Białostockiej), natomiast z Rosją przejście w Gołdapi ok. 70 km i przejście w Bezledach 140 km.

Natomiast do najbliższych portów lotniczych: Szymany (130 km), Warszawa (230 km), Gdańsk (317 km), Kowno (179 km), Wilno (256 km), Kaliningrad (191 km).

Do najbliższych portów morskich: Gdańsk (317 km), Gdynia (350 km), Kaliningrad (191 km), Kłajpeda (394 km).