Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Charakterystyka

Ełk jest sześćdziesięciotysięcznym miastem położonym w województwie warmińsko-mazurskim w północno-wschodniej części Polski. Jest to trzecie co do wielkości miasto województwa, a także stolica subregionu mazurskiego. Usytuowane jest na Pojezierzu Mazurskim w Krainie Wielkich Jezior i nosi miano stolicy Mazur.


Ełk zajmuje obszar 2105 ha, rozciąga się nad Jeziorem Ełckim (400 ha) oraz rzeką Ełk.


W gminie liczba pracujących na 1000 mieszkańców wynosi 232 osób i jest na poziomie średniej dla całego kraju (przewyższa wartość dla województwa warmińsko-mazurskiego). Wskazuje to na aktywność zawodową mieszkańców, co daje potencjalnym inwestorom możliwość pozyskania pracowników z lokalnego rynku pracy (nie tylko spośród bezrobotnych).


Stopa bezrobocia dla Powiatu Ełckiego wynosi 12,9%. Wartość przeciętnego wynagrodzenia brutto w Powiecie Ełckim wynosi 3477,88 zł – stanowi 76,8% średniej krajowej. Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym w Ełku wynosi 5,7%.

Na terenie gminy funkcjonują 2 szkoły zawodowe i 3 technika oraz 1 szkoła policealna. Ponadto w Ełku działają wydziały 2 szkół wyższych: Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Filia w Ełku.

Oprócz walorów krajobrazowych i wielu atrakcji turystycznych, sportowych i rekreacyjnych, Ełk ukierunkowany jest na dynamiczny rozwój gospodarczy oraz liczne innowacyjne przedsięwzięcia.