Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Zachęty regionalne


Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego uruchomił Platformę Przedsiębiorczości Warmii i Mazur.

Celem powstania portalu jest zebranie w jednym miejscu najważniejszych informacji w obszarze przedsiębiorczości i przedstawienie ich w czytelnej i przystępnej formie. Platforma ma ułatwić również nawiązywanie współpracy pomiędzy różnymi podmiotami ekosystemu gospodarczego regionu.

Dowiedz się więcej!

Profil na Facebooku!PUNKT INFORMACYJNY

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W-MARR SA w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych nt. możliwości wsparcia działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Usługi informacyjne świadczone są w osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020

Plac gen. Józefa Bema 3 (pokój nr 8), 10-516 Olsztyn

tel.: (89) 521 12 54, (89) 521 12 53

fax: (89) 521 12 60

email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Dowiedz się więcej!WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)  tworzą specjaliści, których zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE  ściśle współpracują z Ministerstwem Inwestycji i  Rozwoju,  Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie.

COIE, zostało certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Warmińsko-Mazurskie COIE, przeszło pozytywnie trzyetapową certyfikację. Akredytacja COIE to nie tylko posiadanie miana oficjalnego partnera PAIH. To także m.in. korzystanie ze znaku „Invest in Warmia and Mazury”, który jest rękojmią wysokiego poziomu obsługi nie tylko potencjalnego Inwestora ale także każdego przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, który zamierza lub już eksportuje poza granice naszego kraju.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

tel.: (89) 512 51 90; (89) 512 51 72; (89) 512 51 95; (89) 512 51 83

e-mail: coie@warmia.mazury.pl

Dowiedz się więcej!SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje zwolnienie w podatku dochodowym  dla nowych inwestycji realizowanych w ramach decyzji o wsparciu w wysokości:

  • 70% dla małego przedsiębiorcy,
  • 60% dla średniego przedsiębiorcy,
  • 50% dla dużego przedsiębiorcy, licząc od wartości inwestycji.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk oferuje profesjonalną obsługę inwestora:

  • do tej pory obsłużyliśmy ok. 300 projektów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych,
  • wybudowaliśmy od podstaw nowoczesną dzielnicę przemysłową miasta Ełku i stworzyliśmy optymalne warunki do szybkiego inwestowania,
  • sprowadziliśmy do Ełku ponad 30 nowych przedsiębiorców z kapitałem krajowym i zagranicznym
  • wartość  zrealizowanych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie podstrefy Ełk  sięga prawie miliarda złotych,
  • zatrudnienie w firmach działających na terenie podstrefy Ełk przekroczyło 2 600 osób.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. (87) 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

tel.: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

tel.: 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl

Dowiedz się więcej!URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wsparcie finansowe w poszczególnych działaniach i poddziałaniach przyznawane jest projektom, które uzyskają najwyższe oceny w konkursach ogłaszanych przez instytucje czuwające nad właściwą realizacją Programu. Szczegółowy harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ogłaszany i aktualizowany jest na bieżąco w prasie i na stronach internetowych.

Informacje na temat RPO WiM 2014-2020 znajdziesz na stronie internetowej.

oraz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy  Europejskich w Olsztynie przy ul. ul. Głowackiego 17

Punkt czynny jest: poniedziałek 8:00–18:00, wtorek–piątek 7:30–15:30

Telefony: 89 512 54 86, 89 512 54 85, 89 512 54 83, 89 512 54 82

e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku przy ul. Kajki 10

Godziny pracy punktu: poniedziałek  8:00 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Telefony: 87 734 11 09, 87 734 11 10, 87 610 07 77

e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl

Dowiedz się więcej!