Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Przewagi inwestycyjne

Miasto od wielu lat podejmuje działania w celu stworzenia korzystnych warunków do zakładania i prowadzenia tu własnego biznesu.  Na terenie miasta Ełku  znajdują się tereny inwestycyjne  Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działa również  Park Naukowo – Technologiczny.  Inwestorom polskim i zagranicznym oferuje nie tylko atrakcyjne tereny inwestycyjne, ale także np. ulgi podatkowe:

 • zwolnienie z podatku od nieruchomości

Na podstawie uchwały nr XLI.407.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (do pobrania).

 • zwolnienie z podatku dochodowego. 

Na podstawie decyzji o wsparciu przedsiębiorca może uzyskać zwolnienia w podatku dochodowym do 70% dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50% dla dużego przedsiębiorcy licząc od wartości inwestycji.

Dobry klimat inwestycyjny sprawia, że inwestorzy rozwijają swoje przedsiębiorstwa wprowadzając na rynek m.in. nowoczesne technologie produkcyjne. 


PRZEWAGI INWESTYCYJNE EŁKU

 1. Aktualne plany zagospodarowania przestrzennego.
 2. Atrakcyjne ceny gruntów inwestycyjnych.
 3. Dobra komunikacja drogowa i kolejowa: DK16 i DK65 , budowana międzynarodowa trasa S61 Via Baltica i międzynarodowy korytarz kolejowy Rail Baltica. Funkcjonujący Międzynarodowy Port Lotniczy Olsztyn Mazury w Szymanach.
 4. Dostępność wykwalifikowanej kadry.
 5. Profesjonalne doradztwo inwestycyjne. 
 6. Przyjazny inwestorom samorząd.
 7. W pełni uzbrojone tereny inwestycyjne – media w pasach drogowych.
 8. Dodatni przyrost naturalny.W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto Ełk oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis.

Z pomocy mogą skorzystać mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa, czyli każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą niezależnie od formy prawnej i źródeł finansowania.

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla budynków będących nową inwestycją na terenie Gminy Miasta Ełk, tj. inwestycję związaną z nabyciem przez przedsiębiorcę gruntu i budową na nich budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, których budowa została zakończona po dniu wejścia w życie uchwały tj. po 15 kwietnia 2022 r.

Zwolnienie z podatku od nieruchomości przysługuje od 1 stycznia roku następującego po roku w którym zakończono budowę budynku lub rozpoczęto jego użytkowanie przed ostatecznym wykończeniem.

Okres zwolnienia jest uzależniony od poniesionych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania i przysługuje przedsiębiorcy:

 • dla gruntów zakupionych od Miasta Ełku przez okres:
 1. przez okres 1 roku – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 3.500.000 zł netto (bez podatku VAT),

 2. przez okres 2 lat – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 7.000.000 zł netto (bez podatku VAT).

 • dla gruntów zakupionych od innych podmiotów niż Miasto Ełk przez okres:

 1. przez okres 6 miesięcy – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 3.500.000 zł netto (bez podatku VAT),

 2. przez okres 1 roku – przy nakładach finansowych na nową inwestycję przekraczających 7.000.000 zł netto (bez podatku VAT).

Przy obliczaniu wysokości nakładów inwestycyjnych, uwzględnia się koszty inwestycji w środki trwałe.

Zasady oraz warunki otrzymania określa uchwała nr XLI.407.2022 z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis (do pobrania)

Szczegółowych informacji na temat ulg i zwolnień udziela:

Urząd Miasta Ełku, Wydział Finansowy, Referat podatków i opłat lokalnych

19-300 Ełk, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 (pok. 08)

godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:00-15:30

Elżbieta Niedzielska – specjalista ds. kontroli podatkowej, ulg i zwolnień, tel. 87 73 26 102, e-mail: e.niedzielska@um.elk.pl

Dowiedz się więcej!
POLSKA STREFA INWESTYCJI - INSTRUMENT WSPARCIA NOWEJ  INWESTYCJI

 1. Najwyższa w kraju intensywność pomocy publicznej do 50%.
 2. Najwyższa w kraju ulga w podatku dochodowym dla przedsiębiorców:
  • do 70 % dla małego przedsiębiorcy,
  • do 60% dla średniego przedsiębiorcy,
  • do 50% dla dużego przedsiębiorcy licząc od wartości inwestycji.
 3. Decyzja o wsparciu na 15 lat.

  • kryteria ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o wsparciu:
    • mikro - 0,2 mln zł
    • mały - 0,5 mln zł
    • średni - 2 mln zł
    • duży - 10 mln zł

  • kryteria  jakościowe: najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania  dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o  wsparciu  - 4 pkt.


Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydaje decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych, samorządowych i innych.


Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A. BIURO W EŁKU

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. +48 87 610 62 72, +48 601 369 461, +48 607 058 222

e-mail: elk@ssse.com.pl


Informacji na temat  możliwości zakupów gruntów komunalnych i w Parku Naukowo-Technologiczny udziela:

URZĄD MIASTA EŁKU

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału, pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestorapokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl