Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

30 Marca 2022

Zwolnienia w podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji

Podczas dzisiejszej (30 marca) sesji Rady Miasta Ełku, na wniosek Prezydenta Ełku, radni podjęli uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Zwolnienie dla przedsiębiorców może przysługiwać do dwóch lat.

Uchwała obejmuje zwolnienie od podatku od nieruchomości budynki zajęte na potrzeby działalności gospodarczej dla przedsiębiorców, którzy tworzą nową inwestycję w Ełku.

Jednocześnie uchwała uzależnia okres zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo powstałe budynki zajęte pod działalność gospodarczą w zależności od poniesionych nakładów inwestycyjnych – nakłady to zakup gruntów (od gminy lub innego podmiotu), budowa budynków i budowli.

Od podatku od nieruchomości zwalnia się budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowiące nową inwestycję. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję związaną z nabyciem przez przedsiębiorcę gruntu i budową na nich budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości, nie obejmuje nowych inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym, z działalnością handlową, zajętych na stacje paliw, stacje bazowe telefonii cyfrowych, elektrowni wiatrowych.

Okres zwolnienia jest uzależniony od poniesienia nakładów inwestycyjnych:

  • dla gruntów zakupionych od Miasta Ełku (ponad 3,5 mln zł netto – 1 rok, ponad 7 mln zł netto – 2 lata).
  • dla gruntów zakupionych od innych podmiotów niż Miasto Ełk (ponad 3,5 mln zł netto – 6 miesięcy, ponad 7 mln zł netto – 1 rok)