Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

19 Lipca 2019

Rusza rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku o blok szkolny, przedszkolny i żłobkowy

Prezydent Ełku podpisał umowę z wykonawcą i przekazał dzisiaj plac pod rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na os. Jeziorna. Dzięki inwestycji szkoła będzie mogła dodatkowo przyjąć prawie 750 dzieci. Zakończenie prac planowane jest w 2021 r. Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł. Zobacz Film!

Rusza rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ełku przy ul. M. M. Kolbego wraz z przebudową fragmentów istniejącego budynku na poziomie wszystkich czterech kondygnacji. Dzięki rozbudowie, w nowej części budynku powstaną sale lekcyjne oraz językowe dla prawie 500 uczniów szkoły podstawowej, ponadto na parterze znajdzie się przedszkole dla 150 dzieci (6 grup) oraz żłobek dla 100 najmłodszych(4 grupy). W szkole powstanie również nowa świetlica, stołówka oraz aula.

Projektowany budynek szkoły przylegać będzie do budynku istniejącego od strony zachodniej i będzie funkcjonalnie z nim połączony na poziomie wszystkich kondygnacji (3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja podziemna). Inwestycja ta to kolejny element realizacji programu prezydenta Tomasza Andrukiewicza.

Wjazd główny wraz z głównym wejściem pieszym przewidziano od strony południowej (od strony ul. Św. Wojciecha). Po stronie zachodniej projektowanego budynku przewidziano ciąg pieszo-jezdny, który będzie jednocześnie pełnić funkcję drogi przeciwpożarowej i drogi dojazdowej do zaplecza kuchennego. Teren pomiędzy projektowanym a istniejącym budynkiem będzie pełnił funkcję dziedzińca wewnętrznego z nasadzeniami zieleni i ciągami pieszymi.

Zobacz Film!

https://www.facebook.com/351423088840938/videos/478148179423447/

https://www.youtube.com/watch?v=3_oJAWKNw3M

Zakres prac obejmuje:

 • wykonanie robót rozbiórkowych oraz ziemnych
 • budowę budynku szkoły
 • przebudowę pomieszczeń w istniejącym budynku szkoły
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego
 • wykonanie nowych dojść pieszych i dojazdów do budynku
 • zagospodarowanie terenu zielenią, w tym: wykonanie trawników, nasadzeń
 • wykonanie elementów małej architektury: ławki i kosze
 • Powierzchnia użytkowa to prawie 6500 m²
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu  „PRIBO-EPB” z Ełku.

Koszt inwestycji to prawie 20 mln zł (środki własne)
Planowany termin zakończenia prac to III kwartał 2021 r.

Rozmieszczenie pomieszczeń:

W piwnicy zlokalizowano:
 • szatnie uczniowskie
 • pomieszczenia socjalne
 • archiwa
 • część magazynową zaplecza kuchennego
 • pomieszczenia magazynowe i techniczne

Na parterze zlokalizowano:

 • przedszkole (będzie składało się z 6 sal zajęć. Każda sala dostosowana do max. 25 dzieci)
 • żłobek (będzie się składać z 4 sal zajęć. Każda sala dostosowana do max. 25 dzieci)
 • stołówka i zaplecze kuchenne

Na 1 i 2 piętrze zlokalizowano część dydaktyczną szkoły podstawowej. Szkoła podstawowa będzie się składać z:

 • 14 sal lekcyjnych. Każda sala dostosowana do max. 30 uczniów
 • 5 sal językowych. Każda sala dostosowana do max. 15 uczniów

Projektowaną rozbudowę przewidziano na max. 745 dzieci, w tym:

 • w szkole podstawowej – max. 495 os.
 • w przedszkolu – max. 150 os.
 • w żłobku – max. 100 os.