Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

28 Października 2021

Rozpoczęły się prace na ul. Jeziornej

Nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie uliczne oraz kanał deszczowy, dzięki któremu w tym obszarze znikną zastoje wody. To tylko część prac, które zostaną zrealizowane w ramach trwającego remontu na ul. Jeziornej. Planowany termin zakończenia inwestycji to listopad b.r.

Na ul. Jeziornej trwają już prace remontowe. Po zakończeniu inwestycji pojawi się tam m.in. nowa nawierzchnia jezdni, chodnik, oświetlenie uliczne i kanał deszczowy. W ramach planowanej inwestycji wybudowany będzie ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 328 m z kostki brukowej, zjazdy, kanał teletechniczny, kanał deszczowy oraz oświetlenie uliczne. W obrębie nowego pasa drogowego zagospodarowana zostanie też zieleń. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa. Planowany termin zakończenia prac to połowa listopada b.r.

Ulica Jeziorna zlokalizowana jest na odcinku od ul. Jana Pawła do ul. Grajewskiej. Posiada nawierzchnię gruntową, żwirową. Ze względu na jej stan techniczny często obserwuje się tam zastoje wody. Ulica nie posiada też wydzielonego ciągu pieszego zatem ruch pieszy odbywa się wzdłuż ulicy.

Koszt inwestycji to kwota 892 450 zł. Miasto na realizację tego zadania pozyskało ponad 461 tys. zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.