Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

13 Stycznia 2021

Będzie nowa ścieżka rowerowa na os. Jeziorna i os. Baranki

Podpisano umowę z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem na os. Jeziorna i os. Baranki. Nowa ścieżka rowerowa będzie łączyć się z istniejącą ścieżką, która biegnie wzdłuż promenady nad jeziorem. Planowany termin wykonania to połowa listopada 2021 r. Na ten cel miasto pozyskało prawie 2 mln dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W Ełku na os. Jeziorna i os. Baranki powstanie nowa ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem o łącznej długości ok. 1,8 km. Ścieżka została zaprojektowana od skrzyżowania ul. Maternika wzdłuż ul. Baranki (prowadzącej do szpitala Pro-medica), ul. św. Kolbego oraz ul. św. Wojciecha do istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż promenady nad Jeziorem Ełckim.

Zakres inwestycji obejmuję także modernizację oświetlenia ulicznego:
  • wymiana istniejących słupów i opraw na LED przy ul. Kolbego  (24 szt.)
  • wymiana opraw na LED przy ul. Baranki  (55 szt.)
W zakres prac do wykonania wchodzi również:
  • wymiana istniejących wiat przystankowych przy ul. Jana Pawła II
  • montaż 2 stojaków na rowery
  • montaż 1 stacji naprawy rowerów
  • montaż koszy na śmieci przy wiatach przystankowych
  • wykonanie zieleni przydrożnej
Planowany termin wykonania to połowa listopada 2021 r.

Zadanie jest realizowane w ramach rojektu pt. „Poprawa mobilności miejskiej w mof ełk – na obszarze os. Jeziorna i os. Baranki” - „Budowa ścieżki rowerowej wraz z przebudową oświetlenia ulicznego i budową wiat przystankowych wzdłuż ulic Jana Pawła II, św. Wojciecha, św. Kolbego i Baranki”. Na ten cel miasto Ełk pozyskało prawie 2 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji to prawie 2,5 mln zł.

Inwestycja realizowana z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.