Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

05 Czerwca 2019

Więcej o inwestycji przy ul. Wojska Polskiego

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku docelowo obejmie odcinek od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ulicy Mickiewicza wraz z wykonaniem zatoki autobusowej. Koszt inwestycji to kwota ponad 12 mln zł. Planowany termin zakończenia zadania to połowa listopada 2019 r.

Inwestycja polega na przebudowie ulicy Wojska Polskiego na odcinku (515 mb) od skrzyżowania z ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza wraz z wykonaniem zatoki autobusowej.

Jest to odcinek dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu na wprost z dodatkowymi pasami do skrętu w lewo i w prawo w rejonie skrzyżowania ulicy Armii Krajowej i ulicy Zamkowej. Skrzyżowanie to będzie wyposażone w sygnalizację świetlną.

Inwestycja obejmuje również:

  • wykonanie nawierzchni: jezdni, zatok autobusowych, chodników, ścieżki rowerowej
  • budowę kanalizacji deszczowej
  • budowę oświetlenia ulicznego (dotychczasowa zostanie zdemontowana) zintegrowanego z miejskim system sterowania i monitoringu oświetlenia
  • wykonanie monitoringu wraz z kanalizacją teletechniczną
  • budowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacji sanitarnej (koszt ponosi PWiK)
  • budowę odcinka sieci gazowej

W ramach inwestycji przebudowana zostanie zatoka autobusowa w okolicy budynku Wojska Polskiego 62, wraz z montażem wiaty przystankowej. Wykonane zostanie również aktywne przejście dla pieszych w okolicy budynku Wojska Polskiego 68.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o., ul. Kolonia 1, 19-300 Ełk

Całkowity koszt inwestycji to ponad 12 mln zł. Wkład własny miasta wynosi ponad 10,1 mln zł z czego ponad 4,5 mln zł stanowi dofinansowanie z UE. Wkład własny PWiK to prawie 1,9 mln zł.

Planowany termin zakończenia prac: 15 listopada 2019 r.

Nazwa projektu: Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – II etap –Przebudowa ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Mickiewicza.