Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

13 Grudnia 2018

Już wkrótce zobacz Ełk z nowej wieży widokowej

Miasto pozyskało ponad 1,4 mln zł dofinansowania na dalsze zagospodarowanie parku przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza. Powstanie tam m.in. wieża widokowa z górnym tarasem na wysokości 15 metrów.

Projekt zrealizowany będzie w latach 2019 - 2020 we współpracy z miastem Kowno na Litwie.

W ramach projektu w Ełku zagospodarowany zostanie skwer przy ul. Pięknej na osiedlu Bogdanowicza - powstanie tam wieża widokowa z trzema tarasami widokowymi. Górny zagospodarowany będzie na wysokości 15 metrów.

W mieście Kowno z kolei  realizowany będzie kolejny etap rozbudowy amfiteatru przy Zamku w Kownie.

Przeprowadzony zostanie również szereg działań nieinwestycyjnych m.in.

  • szkolenia dla przewodników turystycznych z obu miast,
  • rozwijanie szlaku dziedzictwa Ełku i Kowna (mapy, aplikacja mobilna, przewodnik audio),
  • wizyty studyjne dziennikarzy branży turystycznej w obu miastach, artykuły w mediach o zasięgu ogólnokrajowym w Polsce i na Litwie,
  • festiwale w obu miastach połączone z otwarciem inwestycji,

Koszt inwestycji w Ełku: ponad 1,7 mln zł

Wartość dofinansowania: ponad 1,4 mln zł

Wkład własny miasta: ponad 256 tys. zł.