Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

Zachęty regionalne


PUNKT INFORMACYJNY

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

W-MARR SA w Olsztynie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych nt. możliwości wsparcia działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Usługi informacyjne świadczone są w osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Punkt Informacyjny czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Punkt Informacyjny RPO WiM na lata 2014-2020

Plac gen. Józefa Bema 3 (pokój nr 8), 10-516 Olsztyn

tel.: (89) 521 12 54, (89) 521 12 53

fax: (89) 521 12 60

email: piwmarr@wmarr.olsztyn.pl

Dowiedz się więcej!WARMIŃSKO-MAZURSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)  tworzą specjaliści, których zadaniem jest zapewnienie profesjonalnej obsługi poprzez doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi. Eksperci COIE  ściśle współpracują z Ministerstwem Inwestycji i  Rozwoju,  Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. oraz Zagranicznymi Biurami Handlowymi na całym świecie.

COIE, zostało certyfikowanym partnerem Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Warmińsko-Mazurskie COIE, przeszło pozytywnie trzyetapową certyfikację. Akredytacja COIE to nie tylko posiadanie miana oficjalnego partnera PAIH. To także m.in. korzystanie ze znaku „Invest in Warmia and Mazury”, który jest rękojmią wysokiego poziomu obsługi nie tylko potencjalnego Inwestora ale także każdego przedsiębiorcy z Warmii i Mazur, który zamierza lub już eksportuje poza granice naszego kraju.

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek-piątek: 7:30-15:30

tel.: (89) 512 51 90; (89) 512 51 72; (89) 512 51 95; (89) 512 51 83

e-mail: coie@warmia.mazury.pl

Dowiedz się więcej!SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna oferuje zwolnienie w podatku dochodowym  dla nowych inwestycji realizowanych w ramach decyzji o wsparciu w wysokości:

  • 70% dla małego przedsiębiorcy,
  • 60% dla średniego przedsiębiorcy,
  • 50% dla dużego przedsiębiorcy, licząc od wartości inwestycji.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Ełk oferuje profesjonalną obsługę inwestora:

  • do tej pory obsłużyliśmy ok. 300 projektów inwestycyjnych krajowych i zagranicznych,
  • wybudowaliśmy od podstaw nowoczesną dzielnicę przemysłową miasta Ełku i stworzyliśmy optymalne warunki do szybkiego inwestowania,
  • sprowadziliśmy do Ełku ponad 30 nowych przedsiębiorców z kapitałem krajowym i zagranicznym
  • wartość  zrealizowanych inwestycji przez przedsiębiorców na terenie podstrefy Ełk  sięga prawie miliarda złotych,
  • zatrudnienie w firmach działających na terenie podstrefy Ełk przekroczyło 2 600 osób.

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

tel. (87) 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

tel.: 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora

tel.: 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl

Dowiedz się więcej!URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Departament Koordynacji Promocji

10-447 Olsztyn, ul. Głowackiego 17, pok. 015

tel. (89) 512 51 70

fax. (89) 512 51 79

Dowiedz się więcej!


Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 89/91

tel. (89) 521 96 00

fax. (89) 521 96 09

Dowiedz się więcej!