Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

20 Września 2019

„Startup Heroes” – prezentacja pomysłów przed inwestorami

Podsumowanie efektów półrocznej pracy startupów w ramach projektu STARTUP HEROES odbyło się 16 września w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku. W wydarzeniu „Time of Heroes” wzięło udział pierwszych 7 startupów inkubujących się w ełckim Techno-parku.

Prezentacja, która odbyła się 16 września w Parku Naukowo-Technologicznym była okazją do przedstawienia startupów przed gronem ekspertów i inwestorów zainteresowanych wspieraniem innowacyjnych pomysłów biznesowych. Każdy ze startupów prezentował swój pomysł, po czym następowała runda pytań i odpowiedzi. Eksperci biorący udział w wydarzeniu – uczestniczący często w tego typu panelach – podkreślali bardzo dobre przygotowanie startupów do prezentacji i wysoki poziom merytoryczny dyskusji.

Platforma startowa "Startup Heroes" jest otwarta dla wszystkich niezależnie od wieku, płci czy wykształcenia. W ramach projektu STARTUP HEROES uruchomiony jest pakiet usług eksperckich m. in. z zakresu prawa, własności intelektualnej, ochrony patentowej i marketingu, ponadto finansowane jest  MVP. Minimum Viable Product – czyli produkt, który jest minimalnie gotowy do wprowadzenia na rynek. 

Uczestnictwo w platformie startowej jest konieczne do ubiegania się o dofinansowanie 1 mln złotych w działaniu 1.1.2 PO Polska Wschodnia.

W I cyklu inkubacji w platformie „Startup Heroes” wzięły udział 22 startupy, z czego 7 inkubowało się w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku, a 15 w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym. Do sierpnia 2023 r. przeprowadzonych zostanie 6 półrocznych cykli, w trakcie których wspólnie z Olsztyńskim Parkiem Naukowo-Technologicznym wyinkubowane będą 132 nowe firmy.

Park Naukowo-Technologiczny zaprasza do udziału w kolejnych cyklach projektu. II cykl inkubacji rozpoczyna się już 1 stycznia 2020 roku- nabór trwa.

Szczegóły: https://www.opnt.olsztyn.pl/startup-heroes/