Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

24 Czerwca 2024

WOSZCZELE - ul. MODRZEWIOWA (2MN)

Lokalizacja i powierzchnia:

Miejscowość: Woszczele

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 55-Woszczele 377/12
(położenie na mapie w Geoportalu działka nr 377/12

Powierzchnia:
0,0467 ha
FIMR0052.1.jpg
Według operatu ewidencji gruntów działka nr 377/12 oznaczona została jako użytek gruntowy B - tereny mieszkaniowe. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa letniskowa. Jeziora Sawinda Wielka położone w odległości około 110 m.
Działka posiada bezpośredni dostęp do nieutwardzonych dróg publicznych stanowiących własność Gminy Ełk: ul. Modrzewiowej, oznaczonej jako działka nr 377/53 w obrębie 55-Woszczele oraz ul. Świerkowej, oznaczonej jako działka nr 377/51 w obrębie 55-Woszczele.
Szkoła podstawowa oraz punk przedszkolny w odległości około 1250 m.

Kształt działki: dość regularny (zbliżony do prostokąta).

Ukształtowanie pionowe: teren płaski.

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Woszczele, Gmina Ełk, uchwalony uchwałą nr XLVIII/406/2009 Rady Gminy Ełk z dnia 27 lutego 2009 r. (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. nr 45 poz. 733 z 1.04.2009 r.).

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 2MN - teren zabudowy jednorodzinnej.

Ww. działka nie jest położona na obszarze rewitalizacji ani na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w mysl ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r., poz. 485 z późn. zm.).

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: przez teren przebiegają podziemne sieci: elektroenergetyczna eN, studnia na działce. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się osadnik kanalizacji lokalnej.

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: część terenu zadrzewiona, zakrzaczona.

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: Budynek letniskowy (rekreacji indywidualnej), o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 45,1 m2, zrealizowany według danych ewidencyjnych w 2000 r. Budynek posadowiony na fundamentach betonowych. Ściany budynku drewniane. Podłoga z płyt pilśniowych na legarach drewnianych. stolarka okienna oraz drzwiowa zewnętrzna - drewniana, natomiast stolarka drzwiowa wewnętrzna płycinowa. Stan techniczny ogólny budynku średni, budynek wykończony w standardzie niskim.

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości około 500 m od drogi wojewódzkiej nr 656 (ul. Ełcka).

Droga dojazdowa: bezpośredni zjazd z drogi publicznej – ul. Ełckiej poprzez ulicę Świerkową lub poprzez ulice Zieloną, ulicę Bukową i ul. Modrzewiową

Kolej: Linia kolejowa Ełk - Giżycko - Olsztyn w odległości 200 m


Dostępność sieci infrastruktury technicznej: elektroenergetyczna eN, studnia na działce. Dodatkowo na nieruchomości znajduje się osadnik kanalizacji lokalnej. 

Uzbrojenie w pasie drogowym: sieć teletechniczna.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku.

Link do ogłoszenia o przetargu:

Oczekuje na ogłoszenie

  • mpzp terenu położonego w obrebie Woszczele, Gmina Ełk.pdf (3.02Mb) Pobierz plik »

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Sylwia Prądzyńska - kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 19, e-mail: s.pradzynska@um.elk.pl

Ilona Paczyńska - podinspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 234, tel. 87 732 62 32, e-mail: i.paczynska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Radosław Nasalski – podinspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: r.nasalski@um.elk.pl