Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

17 Września 2021

Podstrefa Ełk - Miedziana - 2767/6

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb: 2

Powierzchnia: 3,2091 ha

DJI_0071.jpg

Kształt działki: nieregularny

Możliwości powiększenia: TAK, o działkę nr 2767/7 o powierzchni 0,6019 ha lub o dwie działki: nr 2771/7 o powierzchni 2,3077 ha i część działki nr 2270, łącznie o powierzchni ok. 2,6 ha

Cena (netto): 50- 55,00 zł/m2

Właściciel: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych po zachodniej stronie ul. Przemysłowej obejmujących obszar 2 Podstrefy Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ełku, uchwalony uchwałą nr XLVII/362/98 Rady Miasta Ełku z 2 czerwca 1998 roku (Dz.Urz. Województwa Suwalskiego nr 45, poz. 237 z 17 lipca 1998 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem PSB – tereny przemysłu, składów, budownictwa – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Obecne użytkowanie: nie wykorzystane

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: NIE

Poziom wód gruntowych: 6 m

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: NIE

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: NIE

Przeszkody podziemne: NIE

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: NIE

Istniejące ograniczenia ekologiczne: NIE

Budynki i zabudowania na terenie: NIE

Autostrada / droga krajowa: bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 16 i nr 65. W odległości ok. 2 km – od proponowanej lokalizacji rozpoczęta została realizacja drogi ekspresowej S61 Via Baltica Węzeł Ełk Wschód

Droga dojazdowa: ul. Miedziana nawierzchnia asfaltowa szerokości drogi 7 m. poprzez ul. Żelazną - nawierzchnia asfaltowa, szerokość drogi 7 m

Kolej: w odległości ok. 2 km znajduje się zelektryfikowany zespół bocznic kolejowych. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Warszawa (230 km), Szymany (130 km), Wilno (230 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna - w bezpośrednim sąsiedztwie terenów strefy znajduje się Główny Punkt Zasilania (110/15kV), dostępna moc w Głównym Punkcie Zasilającym transformator 25 MVA (23,25 MW), stacja transformatorowa w odległości około 150 m od granicy działki

Gaz - miasto zasilane jest gazem metanowym z zastosowaniem technologii LNG, zapewnia to uzyskanie średniego ciśnienia. W pobliżu terenów strefy znajduje się główny punkt rozprężania gazu w odległości ok. 1-2 km. Przy wysokim zapotrzebowaniu na gaz istnieje możliwość budowy przyłącza.

Wodociąg - bezpośrednio przy granicy działek, średnica rury: Ø160, dostępna objętość: 24 000 m3/24h

Kanalizacja sanitarna / deszczowa - kanalizacja deszczowa Ø 500, kanalizacja sanitarna Ø250, przyłącze bezpośrednio przy granicy działki, dostępna objętość: 13 000 m3/24h

Telekomunikacja: wszystkie formy łączności są dostępne w ulicy Żelaznej.

Zachęty inwestycyjne na terenie Miasta Ełku.

ZWOLNIENIE W PODATKU DOCHODOWYM PRZY REALIZACJI  NOWEJ INWESTYCJI NA TERENIE MIASTA EŁKU.

Przedsiębiorca realizując nową inwestycję na podstawie decyzji o wsparciu może skorzystać ze zwolnienia  w podatku dochodowym.


Atuty realizacji nowej inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu:

1. Najwyższe w kraju zwolnienie w podatku dochodowym   dla przedsiębiorców: do 70 % dla małego przedsiębiorcy, 60% dla średniego przedsiębiorcy, 50 % dla dużego przedsiębiorcy  licząc od  wartości inwestycji.

2. Decyzja o wsparciu na 15 lat – najdłuższy okres wykorzystywania zwolnienia w podatku dochodowym.


Aby móc skorzystać ze zwolnienia trzeba spełnić kryteria ilościowe i jakościowe:

·       kryterium ilościowe : najniższe w kraju minimalne nakłady inwestycyjne związane z nową inwestycją jakie musi ponieść przedsiębiorca by skorzystać z decyzji o wsparciu:

- mikro   0,2 mln zł

- mały     0,5 mln zł

- średni  2 mln zł

- duży    10 mln zł

·       kryterium  jakościowe:  najniższa w kraju ilość punktów do uzyskania  dla przedsiębiorców chcących skorzystać z decyzji o  wsparciu  - 4 pkt.


UWAGA!

Nowa inwestycja to nie tylko budowa od podstaw nowego zakładu ale także zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącej firmy  lub wprowadzenie nowych wyrobów (dywersyfikacja) lub zasadnicza zamiana  procesu technologicznego.


Decyzję o wparciu na realizację nowej inwestycji na gruntach prywatnych, strefowych,  samorządowych i innych  wydaje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Myślisz o nowej inwestycji zadzwoń do nas.

Informacji na temat możliwości uzyskania decyzji o wsparciu udziela:

Suwalska Specjalna  Strefa Ekonomiczna S.A.  Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys – Wiceprezes Zarządu SSSE S.A., tel:  601  369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka – Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora, tel. 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl

www.ssse.com.pl

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A, Biuro w Ełku

ul. A. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, tel. +48 87 610 62 72

Wojciech Kierwajtys - Wiceprezes Zarządu SSSE S.A.

tel.: + 48 87 610 62 72, + 48  87 621 30 14, + 48 601 369 461, e-mail: kier@ssse.com.pl

Beata Kulka - Główny Specjalista Wydziału Obsługi Inwestora w Ełku

tel.: + 48 87 610 62 72, + 48 87 621 30 14, + 48 607 058 222, e-mail: elk@ssse.com.pl