Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

11 Grudnia 2023

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Ełku
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906 i 2029)
podaje do publicznej wiadomości
iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 11.12.2023 r. – 2.01.2024 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność gminy miasta Ełku, przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia załączonego do niniejszego ogłoszenia:
Okres użyczenia:
Na okres trzech lat z możliwością zawierania umów na kolejny okres.
 
Cel użyczenia:
Ustawienie pojemników na odzież używaną.
 
Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Brak – użyczenie.
 
Dodatkowe informacje w sprawie:
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku (pokój 234, tel.: 87 732-62-34).
 
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA
Mirosław Hołubowicz