Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

10 Czerwca 2022

Lokale mieszkalne na sprzedaż

Miasto Ełk posiada do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego dwa lokale mieszkalne. Jeden mieści się przy ul. Wojska Polskiego 5, a drugi przy ul. Wawelskiej 6.

W drodze przetargu ustnego nieograniczonego miasto Ełk posiada na sprzedaż następujące lokale:

  • lokal mieszkalny  nr 5, o pow. użytkowej 100,26 m2, położony na II piętrze w budynku nr 5 przy ul. Wojska Polskiego w Ełku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 272.790,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych)

  • lokal mieszkalny  nr 7, o pow. użytkowej 117,07 m2, położony na III piętrze w budynku nr 6 przy ul. Wawelskiej w Ełku.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 319.140,00 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści złotych) 

Szczegóły dotyczące oferty sprzedaży dostępne są w Wydziale Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku – pokój 235, tel. 877326135, 877326119 lub 877326236 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.