Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

03 Grudnia 2021

Wykaz części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka o numerze 134, położonej w miejscowości Bartosze, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Ełku, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 i 815) podaje do publicznej wiadomości,
że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od  2 do 22 grudnia 2021 r., wywieszo­no na tablicy wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bartosze, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonej do użyczenia w drodze bezprzetargowej, według poniższego zestawienia:
 
1. Położenie nieruchomości:
miejscowość Bartosze, Gmina Ełk
2. Oznaczenie nieruchomość (obręb, numer działki)
3 - Bartosze, 134
3. Numer księgi wieczystej
OL1E/00036367/4
4. Powierzchnia nieruchomości
18,0847 ha
5. Oznaczenie w ewidencji gruntów
Bi - inne tereny zabudowy
6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„Uchwała Nr II/21/2010 z dnia 2010-12-03 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Bartosze, obejmującej działkę nr ewid. 134, gmina Ełk” - 1ZC (Teren cmentarza - cmentarz komunalny)
7. Opis nieruchomości
Teren przeznaczony do użyczenia położony jest na terenie Cmentarza Miejskiego nr 3 w Bartoszach, zlokalizowany w jego północnej części. Obecnie teren jest niezagospodarowany, porośnięty trawnikiem.
8. Powierzchnia przeznaczona do użyczenia
0,0565 ha
9. Okres użyczenia
Ustalona w umowie użyczenia, maksymalnie na okres do 3 lat (do czasu uruchomienia i komercyjnego wykorzystania spopielarni) 
10. Cel użyczenia
Realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie spopielarni zwłok
11. Wysokość opłat i termin ich wnoszenia
brak – użyczenie
12. Dodatkowe informacje w sprawie
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku w pokoju 234, bądź telefonicznie pod numerem 87 732-62-34
  
 
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta