Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

28 Października 2021

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych i pracujących

W styczniu 2022 r. odbędzie się nabór do projektu Powiatu Gołdapskiego „Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Skierowany jest on do osób w wieku powyżej 30 roku życia m.in. z powiatu ełckiego. Projekt zakłada udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 050 zł oraz wsparcie pomostowe.

Powiat Gołdapski informuje, że w dniach 10-14 stycznia 2022 r. odbędzie się nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu "Moja działalność gospodarcza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W tej edycji zaplanowano udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego dla 57 osób na założenie własnego biznesu w kwocie 23 050 zł. Ponadto osoby te otrzymają finansowe wsparcie pomostowe przez 10 miesięcy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 150 zł/m-c.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, biernych zawodowo, a także pracujących, którzy zamieszkują na terenie powiatu ełckiego, gołdapskiego czy oleckiego i są w wieku powyżej 30 lat.

Więcej informacji: http://www.dotacje.powiatgoldap.pl/