Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

25 Czerwca 2021

Projekt wspierający aktywizację zawodową

Fundacja Stella Virium realizuje projekt Career Turn, który ma na celu bezpłatne wsparcie osób wchodzących na rynek pracy, mających trudności z podjęciem zatrudnienia lub takich, które chciałyby pracę zmienić. Projekt realizowany jest w formie zdalnej w języku polskim i angielskim. Tegoroczna edycja rozpoczyna się 2 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lipca.

Osoby, które są zainteresowane wsparciem szkoleniowym w zakresie aktywizacji zawodowej mogą wziąć udział w projekcie Career Turn realizowanym przez fundację Stella Virium.

Tegoroczna edycja rozpocznie się 2 sierpnia. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 lipca (formularz: https://www.stellavirium.org/aplikuj-2/).

Wszelkie informacje o projekcie znajdują się na stronie: https://www.stellavirium.org/bezplatny-projekt-career-turn/