Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

23 Marca 2021

Wykaz nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Ełku na os. Grunwaldzkim, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wykaz nieruchomości gruntowych oznaczonej jako działki o numerach: 592/4, 640, 653, 676, 699, 708, 732/2, 740/2, 562/7, 562/10, 562/16, położonych na terenie miasta Ełku na os. Grunwaldzkim, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat oraz na czas nieoznaczony w przypadku kiedy po umowie zawartej na czas oznaczony na okres 3 lat, strony będą zawierały kolejne umowy, które będą dotyczyć tej samej nieruchomości

Prezydent Miasta Ełku,
działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234)
podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie tutejszego urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 w Ełku w okresie od 22 marca do 12 kwietnia 2021 r., wywieszo­no na tablicy wykaz części nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Ełk, przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, oznaczonych jako działki o numerach: 592/4, 640, 653, 676, 699, 708, 732/2, 740/2, 562/7, 562/10, 562/16, położonych na terenie miasta Ełku os. Grunwaldzkim.
 
Z up. PREZYDENTA
 
Mirosław Hołubowicz
Zastępca Prezydenta Miasta