Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

27 Stycznia 2020

Jana Pawła II (MN) - SPRZEDANE

Lokalizacja i powierzchnia:

Miasto: Ełk

Powiat: ełcki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Obręb i numer działki: 3 – 3827/92

(położenie terenu na mapie w Geoportalu)

Powierzchnia: 0,0933 ha

Jana-Pawła-II-MN-sprzedane.jpg

Teren położony w południowej części miasta, przy projektowanym przedłużeniu ul. Jana Pawła II, w odległości ok. 100 m od Jeziora Ełckiego, od szkoły podstawowej ok. 250 m, przedszkola publicznego ok. 750 m, przedszkola niepublicznego ok. 100 m.

Kształt działki: trapez

Możliwości powiększenia terenu: brak

Łączna cena (netto): 161.460 zł

Właściciel: Gmina Miasto Ełk

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany „Ełk – osiedle Jeziorna III”, uchwalony uchwałą nr XXXV.351.17 Rady Miasta Ełku z 29 sierpnia 2017 roku (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. poz. 3980 z 09.10.2017 r.) – treść uchwały do pobrania.

Teren oznaczony na rysunku planu miejscowego symbolem 6MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – rysunek planu miejscowego do pobrania.

Brak zapisów powodujących ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości.

Obecne użytkowanie: teren nieużytkowany

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych: nie

Czy były prowadzone badania geologiczne terenu: nie

Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu: nie

Przeszkody podziemne: w północnej części przebiega sieć cieplna c2x125/60

Przeszkody występujące na powierzchni terenu: drzewa, zakrzaczenia, rowy, zagłębienia, w północnej części znajduje się skarpa.

Istniejące ograniczenia ekologiczne: nie

Budynki i zabudowania na terenie: nie

Autostrada / droga krajowa:

Teren położony w odległości 600 m od drogi krajowej nr 65.

Nieruchomość położona jest w odległości ok. 5 km od węzła „Ełk Południe” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-61, będącej częścią międzynarodowej trasy VIA-BALTICA.

Droga dojazdowa: dojazd przez nieurządzoną drogę wewnętrzną (udział sprzedawany wraz z działką), następnie nieurządzoną gminną drogą publiczną do skrzyżowania ulic: Jana Pawła II i św. M<.M. Kolbego

Kolej: Dworzec kolejowy znajduje się w odległości ok. 5 km. Przez Ełk przebiegać będzie międzynarodowy korytarz sieci kolejowej RAIL BALTICA, a także projektowany jest ogólnodostępny terminal drogowo-kolejowy świadczący usługi przeładunku towarów transportowanych różnymi środkami komunikacji, zintegrowany z transeuropejską Siecią Transportową TEN-T.

Porty rzeczne i morskie: Elbląg (260 km), Gdańsk/Gdynia (335 km/360 km), Kłajpeda - Litwa (400 km)

Najbliższe lotnisko międzynarodowe: Szymany (130 km), Warszawa (240 km), Wilno (260 km), Gdańsk (320 km)

Najbliższe miasto wojewódzkie: Olsztyn (160 km), Białystok (100 km)

Energia elektryczna – projektowa linia w pasie drogowym ul. Jan Pawła II (ok. 30 m od granicy działki), istniejąca w pasie ul. św. M. M. Kolbe (ok. 160 m od granicy działki).

Wodociąg – w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II (ok. 60 m od granicy działki), średnica rury: Ø250.

Kanalizacja sanitarna - w pasie drogowym ulic: Jana Pawła II i św. M. M. Kolbe (ok. 160 m od granicy działki).

W pasie drogowym ulic: Jana Pawła II i św. M. M. Kolbe przebiegają również sieci kanalizacji deszczowej i telekomunikacyjnej z możliwością przyłączenia.

Warunki nabycia nieruchomości

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie ustalonego wadium oraz nie posiadanie zaległości finansowych wobec Miasta Ełku i złożenie oświadczenia o niezaleganiu w opłatach.

Kontakt

Urząd Miasta Ełku
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
19-300 Ełk

Godziny pracy
poniedziałek: 8:00-16:00
wtorek-piątek: 7:00-15:30

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

Marta Herbszt – naczelnik wydziału,

pokój 236, tel. 87 732 62 36, e-mail: m.herbszt@um.elk.pl

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Tomasz Szymański – kierownik referatu,

pokój 234, tel. 87 732 61 55, e-mail: t.szymanski@um.elk.pl

Ewa Galińska – inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym,

pokój 235, tel. 87 73 26 135, e-mail: e.galinska@um.elk.pl

Biuro Obsługi Inwestora

Paweł Górski – inspektor ds. obsługi inwestora (osoba przygotowująca ofertę)

pokój 234, tel. 87 732 62 34, e-mail: invest@um.elk.pl, p.gorski@um.elk.pl