Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

22 Stycznia 2020

„ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE” certyfikowane szkolenie PSPA 19 lutego 2020 w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych, Prezydent Miasta Ełk oraz Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Ełku mają zaszczyt zaprosić na certyfikowane szkolenie PSPA realizowane w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjnej „ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAKTYCE”, które odbędzie się dnia 19 lutego 2020 r. w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku.

Cykl certyfikowanych, bezpłatnych szkoleń organizowanych przez PSPA jest odpowiedzią na wyzwania stojące przed administracją lokalną. Ich celem jest zapoznanie samorządów oraz jednostek i spółek od nich zależnych z konsekwencjami nowych przepisów, ale przede wszystkim przedstawienie realnych rozwiązań w zakresie planowania infrastruktury i rozwoju flot zeroemisyjnych oraz realizacja wymogów w zakresie podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne zlecone przez JST.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie osoby i jednostki dotknięte ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Urzędy Miast (wydziały komunikacyjne, organizacyjne, komunalne, ochrony środowiska, prawne, finansowe, architektury i inne), radnych miast, jednostki miejskie, ale też prywatne wykonujące zadania własne gminy.

Eksperci PSPA, praktycy i konsultanci ze specjalistycznym doświadczeniem sektorowym i wiedzą zdobytą w branży, w przystępny sposób zaprezentują w trakcie szkolenia efektywne sposoby wdrażania ustawowych zapisów w ramach dostępnych na rynku rozwiązań. Prelegenci omówią wszystkie aspekty praktyczne, z którymi stykają się podmioty funkcjonujące na rynku – od technologii, przez zawiłości prawne i interpretacyjne, po kwestie społeczne.

W programie m.in. wprowadzenie do tematu elektromobilności w Polsce, zapoznanie z obowiązkami podmiotów publicznych, procedury, zadania i obowiązki operatorów oraz dostawców usług ładowania, informacje techniczne dot. pojazdów elektrycznych, komunikacja zbiorowa, Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz wiele innych. Szkolenie zakończone jest praktyczną prezentacją pojazdów elektrycznych oraz stacji ładowania, a także rozdaniem certyfikatów potwierdzających jego ukończenie.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc niezbędne jest potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 lutego 2020 r. pod adresem e-mail: p.jakubas@technopark.elk.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 732 63 05.

Więcej informacji: http://pspa.com.pl/rozporzadzenie-dotyczace-doplat-do-samochodow-elektrycznych-dla-przedsiebiorcow-weszlo-w-zycie

https://www.facebook.com/PL.PSPA/?ref=nf&hc_ref=ARRF78mQ2Mb41IV-r6TOwkgovwMHPryzeeNkMUjx7qriNcQgVRhd6htOcGGCH4muYng