Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

05 Czerwca 2019

Kolejna miejska inwestycja drogowa w Ełku

Rozpoczęły się prace remontowe na ul. Zielonej w Ełku. W ramach zadania zostaną wykonane m.in. nowe nawierzchnie chodników oraz wjazdów z kostki brukowej. Łączna wartość inwestycji to ok. 220 tys. zł.

Została podpisana umowa z wykonawcą kolejnej inwestycji drogowej w Ełku. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniami ulic przyległych. Długość modernizowanego odcinka to ok 300 metrów.

Zakres prac obejmuje m.in.:
- wykonanie robót rozbiórkowych
- ustawienie krawężników betonowych
- wykonanie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej
- regulacja pionowa włazów, wpustów i zaworów
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Wykonawcą inwestycji jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Sp. z o. o.
Łączna wartość inwestycji to ok. 220 tys. zł.

Przewidywany termin wykonania prac to koniec lipca 2019 r.