Kontrast
Czcionka
PL EN DE RU LT UA IT

12 Marca 2019

Rozbudowa ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim

Wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja w Ełku. Tym razem prace będą polegały na budowie ścieżki rowerowej nad Jeziorem Ełckim biegnącej wzdłuż nabrzeża od ul. Zamkowej do granic administracyjnych miasta w kierunku miejscowości Chruściele. Koszt inwestycji to kwota ponad 1,1 mln zł.

Zakończyło się postepowanie przetargowe i podpisano umowę z wykonawcą  na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Ełku poprzez utworzenie  ścieżki rowerowej  nad Jeziorem Ełckim  od ulicy Zamkowej”.

W ramach inwestycji planowane jest:

  • wykonanie dwukierunkowej ścieżki pieszo rowerowej o długości 823 m
  • budowa kładki przez rów melioracyjny
  • wykonanie oświetlenia ciągu pieszo rowerowego. Montaż 52 punktów oświetleniowych
  • wykonanie kanału teletechnicznego wzdłuż ciągu komunikacyjnego

Wartość inwestycji to ponad 1,1 mln zł

Dofinansowanie: ponad 900 tys. pochodzących ze środków UE w ramach RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Przewidywany termin zakończenia prac to koniec września 2019 r.

Więcej informacji:

Inwestycja ta jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa kładki pieszo-rowerowej przez Jezioro Ełckie zlokalizowanej przy plaży miejskiej na osiedlu Jeziorna wraz z dojściami i dojazdami od strony plaży oraz od strony ulicy Zamkowej wzdłuż nabrzeża Jeziora Ełckiego z oświetleniem.”

II ETAP

Utworzenie szlaku turystycznego rowerowego dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych biegnącego wzdłuż Jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele przez tereny Nadleśnictwa Ełk.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę szlaku turystycznego (ścieżka rowerowa o długości ponad 1,1 km) od granic administracyjnych miasta Ełku do projektowanej kładki przez Jezioro Ełckie.

Płatnik: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ełk

Termin realizacji: jesień 2018 – czerwiec 2019 

III ETAP

Budowa kładki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego przez Jezioro Ełckie od miejscowości Chruściele do nowej Plaży Miejskiej.